1. Theodor W Adorno

  Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903–69, tysk filosof och sociolog, medlem av Frankfurtskolan.
 2. besinna sig

  besinn´a sig verb besinnade besinnat ORDLED: be-sinn-ar SUBST.: besinning
  Svensk ordbok
 3. besinna

  besinn´a verb ~de ~t ORDLED: be-sinn-ar SUBST.: besinnande
  Svensk ordbok
 4. Hermann Hesse

  Hesse, Hermann, född 2 juli 1877, död 9 augusti 1962, tysk författare, bosatt i Schweiz från 1912, schweizisk medborgare 1923, Nobelpristagare i litteratur 1946.
 5. domarregler

  domarregler, de samlingar av rättsgrundsatser som finns bevarade från början av 1300-talet fram till början av 1600-talet.
 6. Haquin Spegel

  Spegel, Haquin, född 14 juni 1645, död 17 april 1714, kyrkoman, diktare.
 7. excess

  excess, övermått, överdrift, utsvävning; som juridisk term: överskridande av tillåtet mått.
 8. besinning

  besinn´ing subst. ~en ORDLED: be-sinn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. besinningsfull

  besinn`ingsfull adj. ~t ORDLED: be-sinn-ings--full
  Svensk ordbok
 10. eftersinna

  ef`tersinna verb ~de ~t ORDLED: efter--sinn-ar SUBST.: eftersinnande
  Svensk ordbok