1. BESK

  BESK, förkortning för binär elektronisk sekvenskalkylator, Sveriges första elektroniska dator.
 2. Beskow

  Beskow, släkt härstammande från staden Beeskow sydöst om Berlin.
 3. beskrivande statistik

  beskrivande statistik, presentation av statistiskt material för att visa variationen inom en population, systematiska skillnader mellan delpopulationer och samband mellan variabler.
 4. Elsa Beskow

  Beskow, Elsa, född Maartman 11 februari 1874, död 30 juni 1953, konstnär och författare; jämför släktartikel Beskow.

 5. besk

  besk, bäsk, brännvin kryddat med malört, särskilt dess blommor.
 6. besksöta

  besksöta, Solanum dulcamara, art i familjen potatisväxter.

 7. beskattning

  beskattning, den årliga avskjutningen av jaktbara viltarter.
 8. beskickning

  beskickning, diplomatisk representation hos främmande stat.
 9. progressiv beskattning

  progressiv beskattning, beskattning där skattesatsen ökar med skatteunderlagets storlek.

 10. beskrivning.

  beskrivning. I filosofiska sammanhang sätts ofta beskrivning i motsats till förklaring, t.ex. när det sägs att vetenskapens uppgift är inte bara att beskriva världen utan också att förklara den.