1. beskärning

  beskärning, avskärande av grenar och skott hos fruktträd, prydnadsträd och prydnadsbuskar.
 2. beskärning

  beskärning, begränsning av fotografisk bild, i original eller reproduktion, för att koncentrera motivet och ta bort ovidkommande detaljer.
 3. beskära

  1beskä´ra verb beskärde beskärt, pres. beskär ORDLED: be-skär-de SUBST.: beskärande, beskär(n)ing
  Svensk ordbok
 4. beskära

  2beskä´ra verb beskar beskurit beskuren beskurna, pres. beskär ORDLED: be-skur-it SUBST.: beskärande, beskär(n)ing
  Svensk ordbok
 5. beskärmelse

  beskär´melse subst. ~n ~r ORDLED: be-skärm-els-en
  Svensk ordbok
 6. beskärm

  beskär´m subst. ~et ORDLED: be-skärm-et
  Svensk ordbok
 7. beskärma

  beskär´ma verb ~de ~t ORDLED: be-skärm-ar SUBST.: beskärmande; beskärm
  Svensk ordbok
 8. beskärd

  beskä´rd adj. beskärt ORDLED: be-skär-da
  Svensk ordbok
 9. beskärning

  beskä´rning subst. ~en ~ar ORDLED: be-skär-ning-en
  Svensk ordbok
 10. beskärma sig

  beskär´ma sig verb beskärmade beskärmat ORDLED: be-skärm-ar SUBST.: beskärmelse
  Svensk ordbok