1. beska

  bes`ka subst. ~n ORDLED: besk-an
  Svensk ordbok
 2. beskattningsår

  beskattningsår, inkomstår, det år då den deklarerade inkomsten tjänats in.
 3. beskattningsmakt

  beskattningsmakt, benämning på det ”svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta”, i Sverige av både staten och kommunerna.
 4. beskattning

  beskattning, den årliga avskjutningen av jaktbara viltarter.
 5. beskattningsprincip

  beskattningsprincip, princip för fördelning av skattebördan mellan olika skattebetalare.
 6. beskattningsort

  beskattningsort, den kommun där den skattskyldiges inkomst ska beskattas.
 7. beskattning

  beskattning, uttagande av skatt.
 8. beskattningsbar inkomst

  beskattningsbar inkomst, det taxerade beloppet vid inkomstbeskattning, minskat med grundavdrag.
 9. beskattningsgrund

  beskatt`ningsgrund subst. ~en ~er ORDLED: be-skatt-nings--grund-en
  Svensk ordbok
 10. beskattning

  beskatt´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-skatt-ning-en
  Svensk ordbok