1. besked

  2beske´d subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: be-sked
  Svensk ordbok
 2. beskedlig

  beske´dlig adj. ~t ORDLED: be-sked-lig
  Svensk ordbok
 3. besked

  1beske´d subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sked-et
  Svensk ordbok
 4. pass

  pass, spelterm.
 5. straffrättsvillfarelse

  straffrättsvillfarelse, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund som innebär att den som uppenbart ursäktligt har en oriktig uppfattning om tillåtligheten av en brottslig handling som han begår, t.ex. att han fått ett felaktigt besked av en myndighet, inte är ansvarig för sitt brott.
 6. skyddsrumsort

  skyddsrumsort, område inom vilket skyddsrum enligt förordningen om civilt försvar skall byggas.
 7. provanställning

  provanställning, anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (LAS).
 8. ATC

  ATC, Automatic Train Control, järnvägsteknisk anordning avsedd att förhindra olyckor som beror på att lokföraren ej i tid reagerar på optiska signaler och märken.
 9. prisrevolution

  prisrevolution, benämning på den inflation som drabbade Europa efter det att silver- och guldimporten från Sydamerika starkt ökade under 1500-talet.
 10. observationsinventering

  observationsinventering, inventering av en viltstam genom analys av gjorda observationer av viltarten.