1. beslå

  beslå´ verb beslog beslagit beslagen beslagna, pres. ~r ORDLED: be-slag-it SUBST.: beslående; beslagning
  Svensk ordbok
 2. sejsing

  sejsing, kort, tillkapat och smäckert tågvirke med splitsad ögla i ena änden.
 3. sejsing

  sej`sing subst. ~en ~ar ORDLED: sejs-ing-en
  Svensk ordbok
 4. dementera

  demente´ra verb ~de ~t ORDLED: de-ment-er-ar SUBST.: dementerande, dementering; dementi
  Svensk ordbok
 5. bärga

  bärga [bär`ja] verb ~de ~t ORDLED: bärg-ar SUBST.: bärgande, bärgning
  Svensk ordbok