1. besmanskrok

  bes`manskrok subst. ~en ~ar ORDLED: besm-ans--krok-en
  Svensk ordbok
 2. besman

  besman, betsman, gammal typ av handhållen hävstångsvåg med fast motvikt och rörlig upphängningspunkt.
 3. besman

  bes´man subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: besm-an-et
  Svensk ordbok
 4. betsman

  betsman, handvåg, se besman.
 5. Shetlandsöarna

  Shetlandsöarna, ögrupp i Atlanten, cirka 200 km norr om Skottland.

 6. våg

  våg, elektroniskt eller mekaniskt mätdon som används i industri, handel, hushåll och laboratorier för att bestämma massa (vikt) hos objekt genom utnyttjande av mätobjektets tyngd (kraft).
 7. pyndare

  pyn`dare subst. ~n äv. pyndarn, plur. ~, best. plur. pyndarna ORDLED: pynd-ar-en
  Svensk ordbok