1. bespisa

  bespi´sa verb ~de ~t ORDLED: be-spis-ar SUBST.: bespisande, bespisning
  Svensk ordbok
 2. bespisningsunder

  bespisningsunder, mirakulöst mättande av människors hunger, ett gammalt och vida spritt underberättelsemotiv.
 3. bespisning

  bespi´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-spis-ning-en
  Svensk ordbok
 4. förpläga

  förplä´ga verb ~de ~t ORDLED: för-pläg-ar SUBST.: förplägande, förplägning
  Svensk ordbok
 5. traktera

  trakte´ra verb ~de ~t ORDLED: trakt-er-ar SUBST.: trakterande, traktering
  Svensk ordbok