1. beställningstrafik

  beställningstrafik, i yrkestrafiklagstiftningen sådan yrkesmässig trafik för persontransport med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.
 2. beställningstryck

  beställningstryck, detsamma som print on demand.
 3. beställningshemman

  beställningshemman, frihemman, fördelshemman, löningshemman, beteckning som användes inom indelningsverket och avsåg gård eller hemman vars räntor skulle användas till befälslöner inom den svenska krigsmakten.
 4. beställningsköp

  beställningsköp, juridisk term för sådana tillverkningsavtal där tillverkaren själv ska tillhandahålla ämnet för tillverkningen, t.ex. ett båtbygge.
 5. beställningsporslin

  beställningsporslin, kinesiskt porslin gjort på beställning för övriga Asien, Europa och Amerika.
 6. beställningsfilm

  beställningsfilm, all film som produceras på uppdrag av företag, myndigheter och organisationer i syfte att göra reklam, informera eller användas i extern eller intern utbildning.
 7. snäckor

  snäckor kallas sniglar med skal, exempelvis vinbergssnäckan.
 8. beställare

  beställ´are subst. ~n äv. beställarn, plur. ~, best. plur. beställarna ORDLED: be-ställ-ar-en
  Svensk ordbok
 9. beställa

  beställ´a verb beställde beställt, pres. beställer ORDLED: be-ställ-er SUBST.: beställande, beställning (till 1)
  Svensk ordbok
 10. beställningsavgift

  beställ`ningsavgift subst. ~en ~er ORDLED: be-ställ-nings--av-gift-en
  Svensk ordbok