1. beställa

  beställ´a verb beställde beställt, pres. beställer ORDLED: be-ställ-er SUBST.: beställande, beställning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. beställare

  beställ´are subst. ~n äv. beställarn, plur. ~, best. plur. beställarna ORDLED: be-ställ-ar-en
  Svensk ordbok
 3. snäckor

  snäckor kallas sniglar med skal, exempelvis vinbergssnäckan.
 4. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 5. Encyclopædia Britannica

  Encyclopædia Britannica, Britannica, engelskspråkig encyklopedi; en av de nu utkommande encyklopedierna med längst historia.

 6. e-handel

  e-handel, elektronisk handel, näthandel, distanshandel som sker med hjälp av fast eller mobil datakommunikation.

 7. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 8. filmmusik

  filmmusik, musik som beledsagar film. Filmmusikens huvudfunktion är att tillföra filmen den känslomässiga dimension som bild, ord och ljud inte förmedlar med tillräckligt eftertryck.
 9. Myndigheten för press, radio och TV

  Myndigheten för press, radio och TV, statlig myndighet, inrättad 2010 i samband med en ändring av radio- och TV-lagen.

 10. Granskningsnämnden för radio och TV

  Granskningsnämnden för radio och TV, statlig myndighet 1994–2010, med uppgift att i efterhand granska programmen i svenska radio- och TV-företag vilkas sändningar riktar sig till allmänheten.