1. snäckor

  snäckor kallas sniglar med skal, exempelvis vinbergssnäckan.
 2. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 3. Encyclopædia Britannica

  Encyclopædia Britannica, Britannica, engelskspråkig encyklopedi; en av de nu utkommande encyklopedierna med längst historia.

 4. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 5. e-handel

  e-handel, elektronisk handel, näthandel, distanshandel som sker med hjälp av fast eller mobil datakommunikation.

 6. Granskningsnämnden för radio och TV

  Granskningsnämnden för radio och TV, statlig myndighet 1994–2010, med uppgift att i efterhand granska programmen i svenska radio- och TV-företag vilkas sändningar riktar sig till allmänheten.
 7. entreprenad

  entreprenad, åtagande av ett företag att för beställare utföra visst större arbete, särskilt avseende byggnad eller annan fast anläggning, t.ex. bro.
 8. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 9. Myndigheten för press, radio och TV

  Myndigheten för press, radio och TV, statlig myndighet, inrättad 2010 i samband med en ändring av radio- och TV-lagen.

 10. samhällsplanering

  samhällsplanering, riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö.