1. beställt

  beställ´t adj., ingen böjning ORDLED: be-ställt
  Svensk ordbok
 2. stiftarbild

  stiftarbild, donatorsbild , framställning av en person som beställt och i allmänhet även bekostat uppförandet av en kyrkobyggnad eller som beställt och bekostat en religiös bild.
 3. Chilingirian Quartet

  Chilingirian Quartet, brittisk stråkkvartett, grundad 1971 vid Royal College of Music i London och ledd av violinisten Levon Chilingirian (född 1948).
 4. Pierre Gringore

  Gringore, Pierre, ca 1475–ca 1538, fransk författare, en av de drivande krafterna i teatergillet ”Les Enfants sans soucy” (’De sorglösa barnen’).
 5. X-bow

  X-bowförstäv med inverterad utformning på fartyg. 

 6. Dreamliner

  Dreamliner, Boeing 787, amerikanskt trafikflygplan för långdistansrutter som sattes i reguljär trafik 2011.
 7. Lea Ahlborn

  Ahlborn, Lea, 1826–97, medaljgravör, Sveriges första kvinnliga statstjänsteman.
 8. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 9. Vsevolod Pudovkin

  Pudovkin, Vsevolod, 1893–1953, sovjetisk filmregissör, skådespelare och filmteoretiker, från 1932 professor vid Moskvas filmakademi.
 10. spam

  spam är reklam med e-post som skickas till många personer samtidigt men som mottagarna inte har beställt.