1. bestämmelse

  bestämmelse, rättsregel.
 2. bestämning

  bestämning, grammatisk term som vanligen används om förhållandet mellan huvudordet och andra ord i en ordgrupp.
 3. bestämningstabell

  bestämningstabell, typ av bestämningsnyckel.
 4. bestämningsnyckel

  bestämningsnyckel, tabell eller schema med vars hjälp man kan identifiera (få namn på) organismer eller föremål.
 5. bestämt gods

  bestämt gods, köprättslig term som innebär att köparen valt ut ett enda bestämt föremål att köpa, t.ex. en begagnad bil, och att säljaren varken har rätt eller skyldighet att leverera ett annat föremål.
 6. bestämd form

  bestämd form, grammatisk term för de böjningsformer av ett substantiv som bildas med suffigerad (efterställd) bestämd artikel: båt-en, båt-ens, båt-ar-na, båt-ar-na-s.
 7. bestämd integral

  bestämd integral, uttryck inom matematiken,
 8. bestämd artikel

  bestämd artikel, formord eller suffix som anger att ett substantiv betecknar något som förutsätts vara bekant.
 9. bestämt

  bestäm´t adv. ORDLED: be-stämt
  Svensk ordbok
 10. bestämningsord

  bestäm`ningsord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-stäm-nings--ord-et
  Svensk ordbok