1. bestämning

  bestämning, grammatisk term som vanligen används om förhållandet mellan huvudordet och andra ord i en ordgrupp.
 2. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 3. bestämning

  bestäm´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-stäm-ning-en
  Svensk ordbok
 4. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 5. empirisk

  empirisk (jämför empiri), grundad på erfarenheten.
 6. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 7. bestämningsnyckel

  bestämningsnyckel, tabell eller schema med vars hjälp man kan identifiera (få namn på) organismer eller föremål.
 8. bestämningstabell

  bestämningstabell, typ av bestämningsnyckel.
 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 10. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.