1. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 2. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 3. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 5. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 6. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 7. Are frode

  Are frode, Ari Þorgilsson, med tillnamnet hinn fróði [isländska, ’den lärde’], född 1067 eller 1068, död 1148, isländsk historieskrivare, den förste på nordiskt tungomål.
 8. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 9. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 10. tryckvåg

  tryckvåg, våg som utbreder sig longitudinellt i kompressibelt medium genom växelverkan mellan tryck och densitet.