1. bestämt

  bestäm´t adv. ORDLED: be-stämt
  Svensk ordbok
 2. bestämt gods

  bestämt gods, köprättslig term som innebär att köparen valt ut ett enda bestämt föremål att köpa, t.ex. en begagnad bil, och att säljaren varken har rätt eller skyldighet att leverera ett annat föremål.
 3. lagrum

  lagrum, ett visst bestämt ställe i lagtext.
 4. speciesköp

  speciesköp, köp av bestämt gods.
 5. annonsering

  annonsering, användning av annonser i ett bestämt, oftast kommersiellt syfte.
 6. kvarterspolis

  kvarterspolis, tidigare benämning på en polisman med ett särskilt ansvar för ett bestämt lokalt område.
 7. formatering

  formatering, inom databehandling omformning till ett bestämt format i samband med presentation, överföring eller lagring av data.
 8. produktionsteori

  produktionsteori, teori för produktionen, hur man ska kombinera och utnyttja produktionsfaktorerna för att nå de resultat som man bestämt sig för.
 9. lastmärke

  lastmärke, fribordsmärke, plimsollmärke, varaktigt anbringad och speciellt utformad märkning på ett fartygs sidor, vilken utvisar största tillåtna nedlastning.
 10. temperatur

  temperatur, kvantitativt mått på graden av värme.