1. bestänka

  bestänk´a verb bestänkte bestänkt, pres. bestänker ORDLED: be-stänk-er SUBST.: bestänkande, bestänkning
  Svensk ordbok
 2. abhisheka

  abhisheka, abhiṣeka, ceremoniell invigning till kungavärdigheten i äldre indisk kultur.
 3. blot

  blot, offer i fornnordisk religion, med syfte att vinna gudarnas välvilja och förmå dem att uppfylla offrarens önskemål.
 4. reningsriter

  reningsriter, avlägsnande av orenhet, t.ex. i det gamla Israel med tvagningar, bad och offer.
 5. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.
 6. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 7. blodstänkt

  blo`dstänkt adj., neutr. ~ ORDLED: blod--stänk-ta
  Svensk ordbok
 8. vigvatten

  vi`gvatten subst. vigvattnet ORDLED: vig--vatt-net
  Svensk ordbok
 9. saltstänkt

  sal`tstänkt adj., neutr. ~ ORDLED: salt--stänk-ta
  Svensk ordbok
 10. spränga

  spräng`a verb sprängde sprängt, pres. spränger ORDLED: spräng-er SUBST.: sprängande, sprängning
  Svensk ordbok