1. bestånd

  bestånd, i inskränkt mening de individer av en art, underart, varietet eller form som finns samlade inom ett begränsat område.
 2. beståndsvård

  beståndsvård, behandling av skogsbestånd i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet.
 3. bestå

  bestå´ verb bestod ~tt, ~nden el. ~dd, ~ndna el. ~dda, pres. ~r ORDLED: be-står SUBST.: bestående; bestånd (till 1)
  Svensk ordbok
 4. materia

  materia är något som har en massa, det vill säga kan vägas.

 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 7. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 8. beståndstaxering

  beståndstaxering, beståndsinventering, uppskattning av virkesförråd m.m. och beskrivning av beståndskaraktärer i skogsbestånd eller åtgärdsenheter.
 9. beståndsbeskrivning

  beståndsbeskrivning, förteckning över uppgifter och beståndskaraktärer som är av betydelse för planering av skogshushållning, skogsskötsel och avverkning inom ett skogsbestånd eller en åtgärdsenhet.
 10. beståndsstorhet

  beståndsstorhet, i ekonomisk teori en storhet (variabel eller konstant) som definieras och mäts för en viss tidpunkt och inte per tidsenhet, t.ex. valutareserv.