1. beståndsföryngring

  beståndsföryngring, plantskog uppkommen genom självsådd under ett slutet bestånd.
 2. beståndsvård

  beståndsvård, behandling av skogsbestånd i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet.
 3. beståndsindelning

  beståndsindelning, arbetsmoment vid skogskartläggning av ett skogsområde eller skogsinnehav: man urskiljer och ritar in gränserna för olika ägoslag, skogsbestånd eller åtgärdsenheter.
 4. beståndsbeskrivning

  beståndsbeskrivning, förteckning över uppgifter och beståndskaraktärer som är av betydelse för planering av skogshushållning, skogsskötsel och avverkning inom ett skogsbestånd eller en åtgärdsenhet.
 5. beståndsanläggning

  beståndsanläggning, föryngring, etablering av ett nytt skogsbestånd genom självsådd eller kultur.
 6. beståndsmarknad

  beståndsmarknad, vanligen en marknad där tillgången vid en viss tidpunkt är det existerande beståndet av nyttigheten och efterfrågan är det med hänsyn till priser o.d. önskade innehavet vid samma tidpunkt.
 7. beståndsstorhet

  beståndsstorhet, i ekonomisk teori en storhet (variabel eller konstant) som definieras och mäts för en viss tidpunkt och inte per tidsenhet, t.ex. valutareserv.
 8. beståndstaxering

  beståndstaxering, beståndsinventering, uppskattning av virkesförråd m.m. och beskrivning av beståndskaraktärer i skogsbestånd eller åtgärdsenheter.
 9. beståndsuppskattning

  beståndsuppskattning av fisk, beräkning av ett visst fiskbestånds storlek i vikt och antal individer samt av de i beståndet ingående individernas ålder.
 10. beståndsbildande

  bestån`dsbildande adj., ingen böjning ORDLED: be-stånds--bild-ande
  Svensk ordbok