1. Apulien

  Apulien är en region i sydöstra Italien.

 2. fredsmärke

  fredsmärke, symbol för fred och nedrustning alltsedan fredsmarschen mot Aldermaston i södra England 1958.
 3. Terrakottaarmén

  Terrakottaarmén, kinesiska bingmayong, en större samling gravstatyer av terrakotta.

 4. sandsten

  sandsten är en bergart.
 5. puka

  puka är ett slaginstrument som består av en stor kopparkittel med ett skinn spänt över.
 6. urinvägar

  urinvägar, delar av kroppens utsöndringsorgan.

 7. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 8. Code Civil

  Code Civil är namnet på de lagar som kom till i Frankrike 1804 under kejsar Napoleon I:s tid.
 9. hyaluronsyra

  hyaluronsyra, en typ av högmolekylärt kolhydrat, bestående av mycket långa kedjor av omväxlande N-acetylglukosamin och glukuronsyra.
 10. biologiska membraner

  biologiska membraner, membraner som avgränsar alla levande celler samt vissa strukturer inuti cellerna (bl.a. kärna och mitokondrier) hos eukaryoter (t.ex. växter och djur) och som har speciella funktioner i cellens ämnesomsättning.