1. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 2. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 5. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 6. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 7. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 10. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.