1. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 2. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 4. förledande av ungdom

  förledande av ungdom, brott mot allmän ordning som består i att bland barn och ungdom sprida skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.
 5. fyllit

  fyllit, silvergrå eller grönaktig sidenglänsande bergart med utpräglad skiffrighet och en kornstorlek mindre än 0,1 mm.
 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 8. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 9. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 10. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.