1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. första världskriget

  första världskriget var det första av de två stora krig som slet sönder världen under 1900-talet.
 3. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 7. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 8. reformationen

  reformationen är en utveckling inom kristendomen för att förändra kyrkan.
 9. opposition

  opposition kallas de partier som inte sitter i eller stöder regeringen.

 10. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.