1. bestraffning

  bestraffning, (utdelande av) straff.
 2. bestraffningssystem

  bestraffningssystem, signalsystem som har föreslagits finnas i hjärnan (med effekter motsatta belöningssystemets) men som inte övertygande bevisats existera.
 3. disciplinär bestraffning

  disciplinär bestraffning, påföljd enligt lagen om kriminalvård i anstalt.
 4. bestraffning

  bestraff´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-straff-ning-en
  Svensk ordbok
 5. allmänprevention

  allmänprevention, generalprevention, den verkan som bestraffning har på allmänhetens benägenhet att begå brott.
 6. individualprevention

  individualprevention, specialprevention, den verkan som bestraffning har på den straffades benägenhet att begå nya brott.
 7. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 8. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 9. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 10. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.