1. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 2. bestrida

  bestri´da verb bestred äv. bestridde, bestridit äv. bestritt, bestriden äv. bestridd, bestridna äv. bestridda, pres. bestrider ORDLED: be-strid-er SUBST.: bestridande
  Svensk ordbok
 3. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 4. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 5. klimatförnekelse

  klimatförnekelse, klimatskepticism, att bestrida sambandet mellan klimatförändringar och växthusgasutsläpp orsakade av människans aktivitet. 

 6. tes

  tes, påstående som försvaras eller bestrids.
 7. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 8. vara

  vara, filosofisk term med två skilda huvudbetydelser: 1) egenskapen att vara; 2) det som har egenskapen att vara.
 9. Petrus

  Petrus, Simon Petrus, Kefas, apostel, i Nya Testamentet omnämnd i evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus- och Petrusbreven.
 10. Osiris

  Osiris, egyptisk gud, dödsrikets härskare, son till Geb och Nut, bror och make till Isis och far till Horus.