1. bestryka

  bestry´ka verb beströk bestrukit bestruken bestrukna, pres. bestryker ORDLED: be-stryk-er SUBST.: bestrykande, bestrykning
  Svensk ordbok
 2. liniment

  liniment, vätska som innehåller läkemedel och som är avsedd för utvärtes bruk för att utöva lokal effekt, vanligen efter ingnidning.
 3. plastisol

  plastisol, stabil dispersion av PVC-korn i ett oljeliknande mjukningsmedel, vanligen dioktylftalat (DOP).
 4. à cire perdue

  à cire perdue, metod för metallgjutning, känd världen över sedan förhistorisk tid.
 5. gipsavgjutning

  gipsavgjutning, vanlig teknik för att framställa kopior av skulptur eller föremål, ofta för att därefter med utgångspunkt i avgjutningen göra en ny gjutning i annat material, vanligen metall som brons.
 6. drottningsubstans

  drottningsubstans, sekret rikt på feromoner (doftsubstanser) som honungsbiets drottning utsöndrar från ett par körtlar nära käkarnas bas (mandibularkörtlar) och som hon bestryker sin kropp med.
 7. palatografi

  palatografi, teknik för att registrera ställe och form för kontakt mellan tungan och hårda gommen, i synnerhet vid bildning av konsonanter.
 8. koppartryck

  koppartryck, överföringstryck, metod för dekorering av keramik och emaljerade föremål.
 9. lerklining

  lerklining, klining, lerslagning, byggnadsterm för att stryka med lera.
 10. befästningskonst

  befästningskonst, vetenskapen om terrängens omdaning för stridsändamål.