1. bestseller

  bestseller, bok som uppnår mycket höga upplagesiffror, ofta på en enda boksäsong, för att sedan i regel förlora sin attraktionskraft på publiken.
 2. bestsellerförfattare

  bes`tsellerförfattare subst. ~n äv. bestsellerförfattarn, plur. ~, best. plur. bestsellerförfattarna ORDLED: best-sell-er--för-fatt-ar-en
  Svensk ordbok
 3. bestseller

  bes´tseller subst. ~n, bestsellrar el. ~ ORDLED: best--sell-ern
  Svensk ordbok
 4. best man

  best man, vid bröllop i anglosaxiska länder (och numera även ofta i Sverige) en vän till brudgummen, som uppträder som marskalk och hjälper honom med praktiska bestyr.
 5. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 6. nemeiska lejonet

  nemeiska lejonet, i grekisk myt ett osårbart lejonmonster som härjade i dalgången Nemea i Argolis.
 7. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 8. best

  best är en varelse som beter sig skräckinjagande och ser skräckinjagande ut.
 9. sati

  sati egentligen ’god kvinna’, i modern litteratur dels en kvinna som avsiktligt bränner sig till döds, dels denna självbränning som handling och sedvänja.
 10. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.