1. bestycka

  bestyck´a verb ~de ~t ORDLED: be-styck-ar SUBST.: bestyckande, bestyckning
  Svensk ordbok
 2. kretskort

  kretskort, tryckt kretskort, mönsterkort med elektroniska komponenter, platta av elektriskt isolerande material som på ena sidan (eller båda sidorna) har belagts med ett tunt metallskikt, vanligen kopparfolie.
 3. fregatt

  fregatt, i de flesta mariner benämning på örlogsfartyg med ett deplacement på 1 000–5 000 ton.
 4. Fylgia

  Fylgia, pansarkryssare i svenska flottan, deplacement 4 100 ton, byggd 1905–1907, bestyckad med åtta 15,2 cm kanoner i fyra dubbeltorn samt torpedtuber och luftvärnsartilleri.
 5. galär

  galär, krigsfartyg för rodd och segling, använt från antiken till och med 1700-talet.
 6. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.
 7. Bismarck

  Bismarck, tyskt slagskepp, färdigbyggt 1940–41 och vid den tidpunkten världens största krigsfartyg (50 100 ton fullt rustat, bestyckat med bl.a. åtta 38 cm kanoner); systerfartyg till Tirpitz.
 8. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 9. Mars

  Mars, även kallat Makalös, örlogsskepp sjösatt 1563 i Kalmar och förlist året därpå utanför Öland i ett sjöslag under det nordiska sjuårskriget.
 10. fullortsborrning

  fullortsborrning, fullborrning , bergteknisk metod att driva tunnlar (orter) utan sprängning, dvs. där hela tunnelarean borras ut.