1. bestyrelse

  besty´relse subst. ~n ~r ORDLED: be-styr-els-en
  Svensk ordbok
 2. bestyr

  besty´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-styr-et
  Svensk ordbok
 3. bestyra

  besty´ra verb bestyrde bestyrt, pres. bestyr ORDLED: be-styr-de SUBST.: bestyrande
  Svensk ordbok
 4. best man

  best man, vid bröllop i anglosaxiska länder (och numera även ofta i Sverige) en vän till brudgummen, som uppträder som marskalk och hjälper honom med praktiska bestyr.
 5. Ji Kang

  Ji Kang, 223–262, kinesisk poet och essäist.

 6. ADL

  ADL, activities of daily life, ’aktiviteter i det dagliga livet’, centralt begrepp inom medicinsk och social rehabilitering.
 7. styr

  2styr subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 8. knåp

  knåp subst. ~et ORDLED: knåp-et
  Svensk ordbok
 9. klockarfar

  klockarfar [klåk`-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: klock-ar--far
  Svensk ordbok
 10. huslig

  hu`slig adj. ~t ORDLED: hus-lig
  Svensk ordbok