1. besudla

  besu´dla verb ~de ~t ORDLED: be-sudl-ar SUBST.: besudlande, besudling
  Svensk ordbok
 2. kontamination

  kontamination, inom strålskyddet förorening med radioaktivt material.
 3. kontamination

  kontamination, som grammatisk term sammanblandning av två uttryck med likartad betydelse: Folk måste varnas för att inte skriva under sådana kontrakt. (Jfr: Folk måste varnas för att skriva under sådana kontrakt.
 4. masturbation

  masturbation, att med handen stimulera och tillfredsställa sig själv eller sin partner sexuellt.
 5. Fineus

  Fineus , thrakisk kung och siare i grekisk mytologi.
 6. gravskick

  gravskick, sätt att begrava de döda.

 7. Robinson Jeffers

  Jeffers, Robinson, 1887–1962, amerikansk författare.
 8. Förföljaren

  Förföljaren, originaltitel The Searchers, amerikansk film i regi av John Ford (premiär 1956).

 9. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 10. Jerusalem

  Jerusalem, hebreiska Yerushalayim, arabiska al-Quds, stad i Israel och på den av Israel ockuperade Västbanken; 882 600 invånare (2017).