1. besvär

  besvär, före 1995 rättsmedel för att få ett beslut överprövat i högre instans, se överklagande.
 2. besvär

  besvä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-svär-et
  Svensk ordbok
 3. administrativa besvär

  administrativa besvär, förvaltningsrättsliga överklaganden.
 4. premenstruella besvär

  premenstruella besvär, premenstruell spänning , premenstruella symtom, PMS, besvär som nedstämdhet, irritabilitet och svullnadskänsla i kroppen vilka många kvinnor upplever dagarna före menstruationen.
 5. besvärsnämnd

  besvärsnämnd, tidigare en frivilligt inrättad kommunal nämnd med uppgift att allsidigt pröva besvär över beslut om tillsättning av eller förordnande till kommunal tjänst.
 6. besvärjelse

  besvärjelse, yttrande av i regel formaliserade ord eller meningar som antas kunna hindra eller skydda mot ondska, olycka, sjukdom eller angrepp från övernaturliga makter.
 7. besvärs- och ekonomiutskottet

  besvärs- och ekonomiutskottet, egentligen allmänna besvärs- och ekonomiutskottet, ett ständigt utskott i den svenska ståndsriksdagen 1809–66.
 8. besvärande

  besvä´rande adj., ingen böjning ORDLED: be-svär-ande
  Svensk ordbok
 9. besvärlighet

  besvä´rlighet subst. ~en ~er ORDLED: be-svär-lig-het-en
  Svensk ordbok
 10. besvärad

  besvä´rad adj. besvärat ORDLED: be-svär-ad
  Svensk ordbok