1. besvär

  besvär, före 1995 rättsmedel för att få ett beslut överprövat i högre instans, se överklagande.
 2. administrativa besvär

  administrativa besvär, förvaltningsrättsliga överklaganden.
 3. besvärs- och ekonomiutskottet

  besvärs- och ekonomiutskottet, egentligen allmänna besvärs- och ekonomiutskottet, ett ständigt utskott i den svenska ståndsriksdagen 1809–66.
 4. premenstruella besvär

  premenstruella besvär, premenstruell spänning , premenstruella symtom, PMS, besvär som nedstämdhet, irritabilitet och svullnadskänsla i kroppen vilka många kvinnor upplever dagarna före menstruationen.
 5. besvära sig

  besvä´ra sig verb besvärade besvärat ORDLED: be-svär-ar SUBST.: besvärande; besvär (till 2)
  Svensk ordbok
 6. besvärande

  besvä´rande adj., ingen böjning ORDLED: be-svär-ande
  Svensk ordbok
 7. besvärlighet

  besvä´rlighet subst. ~en ~er ORDLED: be-svär-lig-het-en
  Svensk ordbok
 8. besvärad

  besvä´rad adj. besvärat ORDLED: be-svär-ad
  Svensk ordbok
 9. besvära

  besvä´ra verb ~de ~t ORDLED: be-svär-ar SUBST.: besvärande
  Svensk ordbok
 10. besvär

  besvä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-svär-et
  Svensk ordbok