1. besvärlig

  besvä´rlig adj. ~t ORDLED: be-svär-lig
  Svensk ordbok
 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. besvärlighet

  besvä´rlighet subst. ~en ~er ORDLED: be-svär-lig-het-en
  Svensk ordbok
 4. besvär

  besvär, före 1995 rättsmedel för att få ett beslut överprövat i högre instans, se överklagande.
 5. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 6. dykänder

  dykänder, Aythyinae , underfamilj andfåglar som omfattar viggartade dykänder (17 arter, bl.a. vigg, brunand och bergand), tunga dykänder (9 arter, bl.a. ejder, svärta och alfågel) samt skrakar och knipor (10 arter, bl.a. småskrake, knipa och buffelhuvud).
 7. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.
 8. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 9. Beaufortskalan

  Beaufortskalan, skala för beskrivning av vindens påverkan på föremål vid jordytan.
 10. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.