1. besvärs- och ekonomiutskottet

  besvärs- och ekonomiutskottet, egentligen allmänna besvärs- och ekonomiutskottet, ett ständigt utskott i den svenska ståndsriksdagen 1809–66.
 2. besvärsnämnd

  besvärsnämnd, tidigare en frivilligt inrättad kommunal nämnd med uppgift att allsidigt pröva besvär över beslut om tillsättning av eller förordnande till kommunal tjänst.
 3. besvärsinlaga

  besvä`rsinlaga subst. ~n besvärsinlagor ORDLED: be-svärs--in-lag-an
  Svensk ordbok
 4. besvärsinstans

  besvä`rsinstans subst. ~en ~er ORDLED: be-svärs--in-stans-en
  Svensk ordbok
 5. besvärsrätt

  besvä`rsrätt subst. ~en ORDLED: be-svärs--rätt-en
  Svensk ordbok
 6. besvärsgrund

  besvä`rsgrund subst. ~en ~er ORDLED: be-svärs--grund-en
  Svensk ordbok
 7. besvärsmål

  besvä`rsmål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-svärs--mål-et
  Svensk ordbok
 8. besvärssubjekt

  besvä`rssubjekt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-svärs--sub-jekt-et
  Svensk ordbok
 9. besvärstid

  besvä`rstid subst. ~en ~er ORDLED: be-svärs--tid-en
  Svensk ordbok
 10. besvärshänvisning

  besvä`rshänvisning subst. ~en ~ar ORDLED: be-svärs--hän-vis-ning-en
  Svensk ordbok