1. Bet

  Bet, Beth, kvinnonamn, kortform av Elisabet(h).
 2. bet

  bet, kortspelsterm använd främst i vira.
 3. bet

  bet se 1bita
  Svensk ordbok
 4. bet

  1bet subst. ~en ~ar ORDLED: bet-en
  Svensk ordbok
 5. bet

  2bet subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. bet din

  bet din, judisk domstol, se Sanhedrin.
 7. Bet-Sean

  Bet-Sean, stad i norra Palestina, se Bet-Shan.
 8. Bet-Horon

  Bet-Horon, namn på två städer, övre och nedre Bet-Horon, nordväst om Jerusalem vid gränsen mellan Juda och Efraim.
 9. Bet Hillel

  Bet Hillel, rabbinskola i Jerusalem under första århundradet e.Kr., se Hillelskolan.
 10. Bet Shean

  Bet Shean, stad i norra Israel; för belägenhet se landskarta Israel.