1. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 2. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 3. Bet

  Bet, Beth, kvinnonamn, kortform av Elisabet(h).
 4. bet

  bet, kortspelsterm använd främst i vira.
 5. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 6. betor

  betor, Beta, släkte amarantväxter som förekommer i Europa, Främre Orienten och Afrika.
 7. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 8. betong

  betong formbart byggnadsmaterial som huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.
 9. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 10. betoning

  betoning, fonetisk term.