1. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 2. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 3. bet

  bet, kortspelsterm använd främst i vira.
 4. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 5. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.
 6. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 7. Betlehem

  Betlehem, arabiska Bayt Laḥm, hebreiska Bet Leḥem, stad på Västbanken, 10 km söder om Jerusalem; 43 100 invånare (2010).
 8. betong

  betong formbart byggnadsmaterial som huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.
 9. betapartikel

  betapartikel, β-partikel, elektron eller positron (positivt laddad elektron) som sänds ut från en atomkärna som undergår radioaktivt sönderfall.
 10. betalningsanmärkning

  betalningsanmärkning, benämning på en uppgift från t.ex. Kronofogdemyndigheten eller en domstol att en skuld inte betalats i tid.