1. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.
 2. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 3. betänkande

  betänk´ande subst. ~t ~n ORDLED: be-tänk-and-et
  Svensk ordbok
 4. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).
 5. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.

 6. utskott

  utskott är ett organ (kommitté eller avdelning) inom en organisation, exempelvis i riksdagen.
 7. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 8. förarbeten

  förarbeten, lagmotiv, lagförarbeten, de officiella dokument som upprättas under utarbetandet av en lag eller annan författning.
 9. remiss

  remiss,, inom juridiken regeringens hänvisning av ett ärende.
 10. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.