1. Beta

  Beta, det vetenskapliga namnet på växtsläktet betor.
 2. beta

  beta, spelterm: att göra en insats, företrädesvis i kortspel, t.ex. poker.
 3. beta

  beta, egentligen β, beteckning för tryckkoefficient; SI-enhet pascal per kelvin (Pa/K).
 4. beta

  beta, egentligen β, beteckning för faskoefficient, linear fasändring; SI-enhet radian per meter (rad/m).
 5. beta

  beta, egentligen β, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).
 6. Beta

  Beta, eller β, inom astronomin vanligtvis beteckning för den näst ljusaste stjärnan i en stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitiv.
 7. beta

  beta ( bēeta), β, Β, andra bokstaven i det grekiska alfabetet, motsvarande latinets b.
 8. beta

  4be´ta subst. ~t ~n ORDLED: bet-at
  Svensk ordbok
 9. beta

  3be`ta subst. ~n betor ORDLED: bet-an
  Svensk ordbok
 10. beta

  2beta´ äv. beta´ga verb betog betagit betagen betagna, pres. betar äv. betager ORDLED: be-tag-it SUBST.: betagande (till 1)
  Svensk ordbok