1. beta

  beta, spelterm: att göra en insats, företrädesvis i kortspel, t.ex. poker.
 2. Beta

  Beta, det vetenskapliga namnet på växtsläktet betor.
 3. beta

  beta, egentligen β, beteckning för faskoefficient, linear fasändring; SI-enhet radian per meter (rad/m).
 4. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 5. betalningsbalans

  betalningsbalans, sammanställning av ett lands samtliga ekonomiska transaktionerna under en viss period, vanligen ett år.

 6. beta

  beta, egentligen β, beteckning för tryckkoefficient; SI-enhet pascal per kelvin (Pa/K).
 7. beta

  beta, egentligen β, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).
 8. Beta

  Beta, eller β, inom astronomin vanligtvis beteckning för den näst ljusaste stjärnan i en stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitiv.
 9. beta

  beta ( bēeta), β, Β, andra bokstaven i det grekiska alfabetet, motsvarande latinets b.
 10. betareceptorblockerare

  betareceptorblockerare, β-receptorblockerare, betablockerare, ämnen som hämmar de fysiologiska funktioner som överförs via betareceptorer.