1. Penthesileia

  Penthesileia (grekiska Penthesileia), i grekisk myt amasonernas drottning, dotter till Ares.
 2. betaga

  betaga se 2beta
  Svensk ordbok
 3. betagande

  beta´gande adj., ingen böjning ORDLED: be-tag-ande
  Svensk ordbok
 4. betagen

  beta´gen adj. betaget betagna ORDLED: be-tag-en
  Svensk ordbok
 5. Erik Satie

  Satie, Erik, 1866–1925, fransk tonsättare.
 6. beta

  2beta´ äv. beta´ga verb betog betagit betagen betagna, pres. betar äv. betager ORDLED: be-tag-it SUBST.: betagande (till 1)
  Svensk ordbok
 7. obetagen

  o`betagen adj. obetaget obetagna ORDLED: o--be-tag-en
  Svensk ordbok
 8. förgapa sig

  förga´pa sig verb förgapade förgapat ORDLED: för-gap-ar SUBST.: förgapande
  Svensk ordbok
 9. bedagad

  beda´gad adj. bedagat ORDLED: be-dag-ad
  Svensk ordbok