1. betal-TV

  betal-TV, engelska pay-TV, finansiering av TV-sändningar genom att man tar betalt av tittare med tilläggsutrustade TV-apparater; antingen för ett program (engelska pay-per-view), för sändningar under en viss period eller för tillgång till ett helt, ständigt förnyat programbibliotek.

 2. porto betalt

  porto betalt, franska port payé, postal term för försändelser som befordras utan frimärken, varefter kunden betalar för portot mot faktura.
 3. betal-TV

  beta`l-TV subst. ~-n ORDLED: be-tal--TV
  Svensk ordbok
 4. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 5. OTT

  OTT, förkortning för engelska over the top, operatörsoberoende tjänster i form av TV, video, ljud eller meddelanden som av en fristående distributör sänds ut till användare via data-, tele- eller kabelnätet. 

 6. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).
 7. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 8. diskriminering

  diskriminering är att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på något sätt.
 9. kollektivavtal

  kollektivavtal är en överenskommelse mellan facket (de anställdas förening) och en eller en grupp arbetsgivare.
 10. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.