1. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 2. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 3. betastruktur

  betastruktur, molekylär struktur som har en plan, veckad form.
 4. betastimulerare

  betastimulerare, β-stimulerare, detsamma som betareceptorstimulerare.
 5. betaspektrometer

  betaspektrometer, instrument för mätning av energin hos betapartiklar (elektroner) utsända vid radioaktiva sönderfall eller vid reaktioner mellan atomkärnor.
 6. betastrålning

  be`tastrålning subst. ~en ~ar ORDLED: beta--strål-ning-en
  Svensk ordbok
 7. beta

  beta, egentligen β, beteckning för faskoefficient, linear fasändring; SI-enhet radian per meter (rad/m).
 8. beta

  beta, egentligen β, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).
 9. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 10. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.