1. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 2. betaspektrometer

  betaspektrometer, instrument för mätning av energin hos betapartiklar (elektroner) utsända vid radioaktiva sönderfall eller vid reaktioner mellan atomkärnor.
 3. betastruktur

  betastruktur, molekylär struktur som har en plan, veckad form.
 4. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 5. betastimulerare

  betastimulerare, β-stimulerare, detsamma som betareceptorstimulerare.
 6. betastrålning

  be`tastrålning subst. ~en ~ar ORDLED: beta--strål-ning-en
  Svensk ordbok
 7. Beta

  Beta, det vetenskapliga namnet på växtsläktet betor.
 8. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 9. Bet

  Bet, Beth, kvinnonamn, kortform av Elisabet(h).
 10. bete

  bete, lockmedel som används i fällor för fångst av djur.