1. betatron

  betatron, en tidig cirkulär elektronaccelerator som huvudsakligen använts för forskning inom kärnfysiken, för cancerterapi och även industriellt för materialundersökningar.
 2. betatest

  betatest, i datorsammanhang benämning på en fas i testningen av ny programvara.
 3. betatron

  betatron [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: beta-tron-en
  Svensk ordbok
 4. beta

  beta, egentligen β, beteckning för faskoefficient, linear fasändring; SI-enhet radian per meter (rad/m).
 5. beta

  beta, egentligen β, beteckning (jämte andra gemena, kursiva grekiska bokstäver) för vinkel (plan vinkel); SI-enhet radian (rad).
 6. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 7. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 8. dinosaurier

  dinosaurier, skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sau-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida).

 9. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 10. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.