1. bete

  bete, medel som används för att locka fisk att hugga.
 2. bete

  bete, speciellt lång och ofta spetsig tand hos vissa däggdjur, vilken är synlig även när munnen är stängd.
 3. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 4. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 5. betel

  betel, njutningsmedel som förekommer främst i stora delar av Syd- och Sydöstasien.

 6. bete

  bete, lockmedel som används i fällor för fångst av djur.
 7. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 8. beteendeterapi

  beteendeterapi, BT, en form av psykologisk behandling.
 9. betelnöt

  betelnöt, annat namn på arekanöt, frö från arekapalm.
 10. beteendemedicin

  beteendemedicin, tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde med inriktning på hälso- och sjukdomsfrågor.