1. bete

  bete, lockmedel som används i fällor för fångst av djur.
 2. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 3. bete

  bete, medel som används för att locka fisk att hugga.
 4. bete

  bete, speciellt lång och ofta spetsig tand hos vissa däggdjur, vilken är synlig även när munnen är stängd.
 5. bete

  2be`te subst. ~n betar ORDLED: bet-en
  Svensk ordbok
 6. bete

  1be`te subst. ~t ~n ORDLED: bet-et
  Svensk ordbok
 7. betesvall

  betesvall, betesmark på åker.
 8. beteskultur

  beteskultur, åtgärder avsedda att åstadkomma en god kvalitet på ett bete.
 9. betesgång

  betesgång, husdjurens vistelse på betesmark och deras utnyttjande av växtligheten för bete.
 10. betesförbud

  betesförbud, förbud mot att utnyttja t.ex. skogsmark eller mark nära vattentäkt till bete.