1. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 2. beteendeekologi

  beteendeekologi, forskningsinriktning vilken analyserar djurens beteenden som anpassningar till de svårigheter som möter dessa i deras omvärld.
 3. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 4. bete

  bete, medel som används för att locka fisk att hugga.
 5. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 6. beteendeterapi

  beteendeterapi, BT, en form av psykologisk behandling.
 7. beteendesociologi

  beteendesociologi, gren av sociologin som använder den psykologiska behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.
 8. beteende

  beteende, inom zoologin summan av ett djurs alla rörelser, åtbörder och signaler, både synliga och osynliga.
 9. beteendemedicin

  beteendemedicin, tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde med inriktning på hälso- och sjukdomsfrågor.
 10. beteenderepertoar

  beteenderepertoar, beteenden som en människa eller ett djur har förmåga att utföra.