1. bete sig

  bete´ sig verb betedde betett, pres. beter ORDLED: be-ter SUBST.: beteende
  Svensk ordbok
 2. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 3. bete

  bete, medel som används för att locka fisk att hugga.
 4. sig

  sig [sej´ äv. si´g] äv. vard. sej [sej´] pron.
  Svensk ordbok
 5. betestryck

  betestryck, den grad av inverkan betesdjuren har på den mark där de betar, vilket bestäms av hur mycket vegetation det finns och hur många djur som betar.
 6. beteende

  bete´ende subst. ~t ~n ORDLED: be-te-end-et
  Svensk ordbok
 7. beteendevetare

  bete`endevetare subst. ~n äv. beteendevetarn, plur. ~, best. plur. beteendevetarna ORDLED: be-te-ende--vet-ar-en
  Svensk ordbok
 8. signifikans

  signifikans [siŋnifikan´s äv. siŋnifikaŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: signi-fik-ans-en
  Svensk ordbok
 9. signor

  signor [sinjå´r] subst. ~en ~er ORDLED: sign-or-en
  Svensk ordbok
 10. signatär

  signatär [siŋnatä´r] subst. ~en ~er ORDLED: sign-at-är-en
  Svensk ordbok