1. beteckning

  beteckning, vanligtvis internationellt överenskommen förkortning eller symbol för storheter och måttenheter.
 2. skyddad geografisk beteckning

  skyddad geografisk beteckning, SGB, en av två EU-stadgade ursprungsmärkningar av livsmedel.
 3. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 4. beteckning

  beteck´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 5. S

  S, beteckning för Värmlands län.
 6. hävstång

  hävstång, ett av den klassiska mekanikens och teknikens grundelement, som används för att förstora krafter.
 7. matematiska beteckningar

  matematiska beteckningar, speciella symboler som används inom matematiken.
 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. A

  A, egentligen A, beteckning för area.
 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.