1. betesmark

  be`tesmark subst. ~en ~er ORDLED: bet-es--mark-en
  Svensk ordbok
 2. Mongoliet

  Mongoliet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och Kina i söder.

 3. Rebild Bakker

  Rebild Bakker, kuperat skogs- och ljungområde mellan Aalborg och Hobro på norra Jylland, Danmark.
 4. löt

  löt, äldre benämning på betesmark.
 5. betesvall

  betesvall, betesmark på åker.
 6. betesgång

  betesgång, husdjurens vistelse på betesmark och deras utnyttjande av växtligheten för bete.
 7. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 8. vinterbete

  vinterbete, bete och betesmark främst avsedda för rennäringens behov av bete under vintern.
 9. jordbruksfastighet

  jordbruksfastighet, taxeringsenhet som kan omfatta åker, skog och betesmark m.m. samt ekonomi- och bostadsbyggnader.
 10. ströäng

  ströäng, äldre benämning på betes- eller slåtteräng som inte är belägen i anslutning till åker eller till annan betesmark utan vanligen insprängd i skogsmark.