1. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 2. ekhage

  ekhage, betesmark med ekbestånd, ofta med björkinslag och på bättre mark hassel; undervegetationen består mest av gräs.
 3. sportfiske

  sportfiske, rekreativt fiske med handredskap där fångsten används endast för det egna behovet.
 4. tackel

  tackel, konstruktion på fiskelinan vid vilken betet fästes, främst vid mete och havsfiske.
 5. saxfiske

  saxfiske, metod för fiske efter framför allt gädda från is.
 6. våtfluga

  våtfluga, flugfiskebete som används då betet skall befinna sig helt under vattenytan.
 7. pimpelfiske

  pimpelfiske, fiske där betet utgörs av en pirk.
 8. antikink

  antikink, anordning som förhindrar att linan tvinnas vid fiske med roterande beten.
 9. fålla

  fålla, betesfålla, inhägnad del av betesmark.
 10. drillning

  drillning, moment vid spöfiske då en krokad fisk tas in: fisken tröttas ut genom att den får arbeta mot slirbromsen och mot spöts fjädring.