1. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 2. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 3. beting

  beting, avtalad ersättning för i förväg särskilt avgränsad arbetsuppgift (t.ex. städning av viss golvyta); uttrycker används ibland med syftning på själva arbetsuppgiften.
 4. klassisk betingning

  klassisk betingning, form av inlärning, se betingning.
 5. operant betingning

  operant betingning (av senlatin operans ’verksam’, av latin operor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas.
 6. betingad sannolikhet

  betingad sannolikhet, sannolikheten för en händelse när man vet att en annan händelse inträffat.
 7. beting

  2be`ting subst. ~en ~ar ORDLED: bet-ing-en
  Svensk ordbok
 8. beting

  1beting´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-ting-et
  Svensk ordbok
 9. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 10. instrumentell betingning

  instrumentell betingning, form av inlärning, se betingning.