1. beting

  beting, avtalad ersättning för i förväg särskilt avgränsad arbetsuppgift (t.ex. städning av viss golvyta); uttrycker används ibland med syftning på själva arbetsuppgiften.
 2. beting

  2be`ting subst. ~en ~ar ORDLED: bet-ing-en
  Svensk ordbok
 3. beting

  1beting´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-ting-et
  Svensk ordbok
 4. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 5. betingad sannolikhet

  betingad sannolikhet, sannolikheten för en händelse när man vet att en annan händelse inträffat.
 6. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 7. betingningsterapi

  betingningsterapi, terapiform som innebär att man genom vissa sådana metoder (desensibilisering, självförtroendeträning) söker undanröja hämningar som anses förorsaka neuroser.
 8. betingningsterapi

  betingningsterapi, samlingsnamn på terapeutiska metoder som utvecklats på grundval av principen för associativ inlärning, dvs. klassisk betingning.
 9. betingelse

  beting´else subst. ~n ~r ORDLED: be-ting-els-en
  Svensk ordbok
 10. betingad

  beting´ad adj. betingat ORDLED: be-ting-ad
  Svensk ordbok