1. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 2. klassisk betingning

  klassisk betingning, form av inlärning, se betingning.
 3. operant betingning

  operant betingning (av senlatin operans ’verksam’, av latin operor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas.
 4. instrumentell betingning

  instrumentell betingning, form av inlärning, se betingning.
 5. betingningsterapi

  betingningsterapi, samlingsnamn på terapeutiska metoder som utvecklats på grundval av principen för associativ inlärning, dvs. klassisk betingning.
 6. betingning

  beting´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-ting-ning-en
  Svensk ordbok
 7. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 8. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 9. betingningsterapi

  betingningsterapi, terapiform som innebär att man genom vissa sådana metoder (desensibilisering, självförtroendeträning) söker undanröja hämningar som anses förorsaka neuroser.
 10. utsläckning

  utsläckning, inom inlärningspsykologin detsamma som avbetingning eller extinktion.