1. betingningsterapi

  betingningsterapi, samlingsnamn på terapeutiska metoder som utvecklats på grundval av principen för associativ inlärning, dvs. klassisk betingning.
 2. betingningsterapi

  betingningsterapi, terapiform som innebär att man genom vissa sådana metoder (desensibilisering, självförtroendeträning) söker undanröja hämningar som anses förorsaka neuroser.
 3. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 4. klassisk betingning

  klassisk betingning, form av inlärning, se betingning.
 5. instrumentell betingning

  instrumentell betingning, form av inlärning, se betingning.
 6. operant betingning

  operant betingning (av senlatin operans ’verksam’, av latin operor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas.
 7. betingning

  beting´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-ting-ning-en
  Svensk ordbok
 8. utsläckning

  utsläckning, inom inlärningspsykologin detsamma som avbetingning eller extinktion.
 9. obetingad reaktion

  obetingad reaktion, term inom inlärningspsykologin.
 10. kontingens

  kontingens (av latin contingentia ’möjlighet’, av contingo, se vidare kontingent), inlärningspsykologisk term för en relation eller ett beroende, t.ex. den sannolikhetsrelation som finns mellan ett beteende och en belöning vid instrumentell betingning (jämför betingning).