1. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 2. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 3. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 4. artilleri

  artilleri, benämning på tyngre rekylerande eldrörsvapen samt vissa raket- och robotvapen.
 5. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 6. AB Tetra Pak

  AB Tetra Pak, Lund, ett av världens ledande företag inom området förpackningssystem för flytande livsmedel.
 7. Milano

  Milano, stad i regionen Lombardiet, norra Italien, vid floden Olona.

 8. miljöetik

  miljöetik, den del av etiken som handlar om värderingar av miljö och natur samt normer för människors handlingar gentemot denna.
 9. stab

  stab, i det militära en enhet med allsidig kompetens som biträder en högre chef med insamling och bearbetning av beslutsunderlag, ordergivning, uppföljning, samverkan, dokumentation och information.
 10. flygvapnet

  flygvapnet, FV, försvarsgren inom myndigheten Försvarsmakten.